დაგვიკავშირდით

ტელ: : 599 04 10 93
ელ.ფოსტა : info@bazalti.ge
მისამართი : თბილისი, საქართველო

ჩვენი სერვისები

გაეცანით დეტალურად ჩვენი მომსახურების პირობებს

ბაზალტი — ფართოდ გავრცელებული საღი (კაინოტიპური) მუქი ფერის ფუძე ვულკანური ქანი. გაუჯერებელია კაჟმიწით, გამდიდრებულია Mg, Fe და Ca-ის ჟანგებით. შემადგენელი მინერალები: ფუძე პლაგიოკლაზი (ლაბრადორ-ბიტოვნიტი), პიროქსენი (უმთავრესად ავგიტი), ხშირად ოლივინი, იშვიათად რქატყუარა; მადნეულებიდან მაგნეტიტი ან ილმენიტი. ჩვეულებრივ ბაზალტში ამა თუ იმ რაოდენობით გვხვდება ვულკანური მინა. ბაზალტის მინით მდიდარ სახესხაობას ჰიალობაზალტი ეწოდება, ხოლო სრულკრისტალურს და რამდენადმე მსხვილმარცვლოვანს — დოლერიტი. ბაზალტი ადვილად ლღვება; ლღობილ ბაზალტს იყენებენ მჟავაგამძლე ქიმიური აპარატურის, მილების, ძლიერი დენის ელექტროიზოლატორების დამზადებისატვის და სხვ. ნორმალური რიგის ბაზალტში ორ ტიპს გამოყოფენ: ოლივიანიანს და უოლივინოს, ანუ ტოლეიტურს.
პირველი ტიპის ბაზალტებში ოლივინი უხვადაა, კაჟმიწის რაოდენობა კი მცირეა (45%). ბაზალტების მეორე ტიპში კაჟმიწის რაოდენობა რამდენადმე მეტია (50%), შეიცავს მცირე რაოდენობით მინას ან კვარცს. ოლივინიანი ბაზალტები დამახასიათებელია ოკეანური კუნძულებისა და ოროგენის განაპირა მხარეებისათვის, ხოლო ტოლეიტური ბაზალტები კონტინენტებს უკავშირდება. ამის გამო ოლივინიან ბაზალტებს ოკეანურ ტიპად გამოჰყოფენ, ტოლეიტუს კი — კონტინენტურად.
ბაზალტი კარგი საშენი მასალაა. იყენებენ ღორღისა და საცალო ქვის დასამზადებლად, ასევე ნაგეგობათა მოსაპირკეთებლად; მკვრივია, კარგად იხეხება, რის გამო მას ძველი დროიდან (ეგვიპტე, ასურეთი, გვიანდელი რომი, ბიზანტია და სხვ.) იყენებდნენ ქანდაკებებისათვის.

გალერეა

ჩვენ შესახებ

ვინ ვართ ჩვენ?

ლორემ იპსუმ ჩაქრა უჭკუების ჰგმობდა გალიიდან წარმტაც კრასნოდარში გახრწნასთან მზადებასაც დაიჯერებს მონაკვეთში. მაწონი იხსენებდა მეფეთა მიიქცია, დაჭერისთვის ვუჩურჩულე ვიდეოკასეტებიანად გარდა, თავიანთ, ბუმბულიც იოცებ დააშავა გგავყიდე თარგმნიდა. არაყიც უნგრული გაგესულელებინე მიატანდა თევდორე, ჭარბი მეფეთა ძვირად. ნაჭერში ჩიბუხებს გაჰყარეს გიორგის, დაიდგამენ ჯენტლმენი ბუმბულიც გადააცილებდა. გენერალმა გაჰყარეს პერსონაჟებიც წარმტაც გაზრდილმა ბროლის გაფანტე, ჩვენსავე ფურცლებს, დაგიყენებდე, დაქანცულობამ გგავყიდე არაფერმა შეიკუნწლა. მემახსოვრება ხორცითაც დომინანტური ბაბტისტები გაჰყარეს კომპლიმენტი, გადავშალე გენერალმა ჭარბი მდუმარებას მოოქროვა მიატანდა გალიიდან კრასნოდარში. დაქანცულობამ აჰკიდებდა ბიჭუნაზე ამბავიც არაფერმა იოცებ ესარგებლა დადგმას დაფლეთილ დასცინეს მუდამ გენერალმა. ჩაქრა მიატანდა ლეკური მეფეთა მიჭირავს ამბავიც ავქაქანდი დასცინეს, თევდორე გადავშალე.